Andra återkommande uppdrag är: annonser, etiketter, rollups, broschyrer, produktblad, receptfoldrar, säljblad, visitkort, brevpapper, kuvert. Mallar för inhouse-personal på Lobster i indesign och powerpoint.

Jag har även arbetat med exponering i butik vid Lobsters kyldiskar med lösplock på bl a Coop Nord I Umeå.